Членство в Асоціації є добровільним. Членами ГМО «Асоціація Київ-МАФ» можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, підприємницькі та непідприємницькі, громадські організації, установи та підприємства, які мають статус юридичної особи та зареєстровані в відповідності до чинного законодавства,  що поділяють мету, завдання та напрями діяльності Організації, визнають Статут Організації, виконують рішення статутних органів Організації та підтримують Організацію фінансово та інтелектуально.

       Прийом в Організацію членів здійснюється Правлінням на підставі письмової заяви на ім'я Голови правління ГМО «Київ-МАФ» та заповненої  анкети - опитування.  Протягом 3 (трьох) календарних днів Правління простою більшістю голосів виносить рішення щодо прийняття.

      Вступні та членські внески сплачуються у розмірі та в порядку, передбачених Положенням про членство ГМО «Київ-МАФ».

Заява для юридичної особи 

Заява для фізичної особи (підприємця)