МГО «Асоціація КИЇВ-МАФ» зазначає, що наведений аналіз стосується тих малих архітектурних форм, що відповідно до ст.21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» відносяться до елементів благоустрою міста Києва.

Перш за все зазначаємо, що на сьогодняшній день законодавство України передбачає окрім вищезазначеного нормативного акту ще декілька визначень малої архітектурної форми (МАФ).

Таким чином, існування подвійного трактування самого визначення малої архітектурної форми у різних нормативно-правових актах в певній мірі вже створюють значні складнощі та створюють подальше непорозуміння між підприємцями та міською владою і комунальними службами.

Спробуємо відтворити нормативну хронологію дій щодо видачі дозволів на встановлення та функціонування малих архітектурних форм у місті за останній час.

Так, у відповідності до п.10 ч.1.ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів зокрема належить надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою тощо.

Більш того, повноваження органів місцевого самоврядування щодо видачі вищезазначених дозволів, також передбачено і в Законі України «Про місцеве самоврядування», а саме п.34 та 44 ч. 1 ст. 26.

08 червня 2000року Рішенням Київської міської ради № 164/885  «Про передачу окремих повноважень районним у м. Києві радам з питань регулювання земельних відносин», компетенцію відносно видачі дозволів на розміщення МАФ були делеговані районним у місті Києві радам.

Порядок видачі дозволів вищезазначених об’єктів також був регламентований, а саме у Розпорядженні КМДА № 400 від 26.02.1998 р. «Про порядок розміщення малих архітектурних форм та об’єктів зовнішньої реклами у м. Києві».

Тобто, як ми бачимо процедура видачі дозволів існувала, вона була прозора, лаконічна,  економічно обґрунтованою та зрозумілою для підприємців.

Але, 17 липня 2008 року Київрадою було прийняте Рішення 58/58,  яким було скасоване Рішенням Київської міської ради № 164/885  «Про передачу окремих повноважень районним у м. Києві радам з питань регулювання земельних відносин».

Наступним кроком міської влади, що був направлений на повне знищення малого бізнесу у місті, стало прийняття Київською міською радою Рішення №657/657 «Про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у  м. Києві», яким  порушуючи усі права підприємців в частині вільного вибору способу здійснення власного бізнесу, встановлює так званого єдиного оператора щодо розміщення МАФів у місті, а саме КП «Київське інвестиційне агентство».

Після значних апеляції Державних установ (Держкомпідприємництво України, Антимонопольний комітет а також прокуратури міста Києва шляхом внесення протесту)  рішення №657/657 депутатами міськради 21 травня 2009 року було відмінене.

Та на кінець цих численних нормативних лабіринтів, після проведення між представниками малого бізнесу міста та Держкомпідприємництва України, Ради підприємців України при КМУ на протязі шести місяців численних обговорювань пропозицій тощо, 21 травня 2009 року Київрадою приймаються Рішення, а саме «Про антикризову підтримку підприємців, що здійснюють свою діяльність у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах» та «Про запровадження принципу організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд». Метою прийняття відповідних рішень зокрема було досягнення єдиний підхід щодо встановлення нових малих архітектурних форм у місті Києві та насамперед заповнення нормативних прогалин та правових колізій шляхом легалізації функціонування МАФ, що були встановленні до прийняття вищезазначених Рішень.

Разом з тим, ми не можемо сказати, що вищезазначені акти є досконалими з точки зору права, але це був вже початок досягнення деякого консенсусу між підприємцями та міською владою, зокрема для підприємців було встановлено порядок відповідно до якого останні повинні були здійснити певні дії направлені на легалізацію функціонування МАФів.

Не зайвим буде нагадування, що під час здійснення вищезазначених дій, демонтажі тимчасових споруд був заборонений.

Але, нажаль ми стали свідками цілої низки незаконних демонтажем МАФів по місту, що здійснювалися, як днем так і у ночі.

Найцікавіше є те, що демонтажу піддавалися саме ті МАФи на яких відповідно до чинного законодавства є повний пакет правовстановлюючих та дозвільних документів, зокрема найголовніший з точки зору Земельного кодексу України - договори оренди земельної ділянки.

26.08.2009р. було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від № 982 "Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності". Слід зазначити, що зазначений порядок має досить спірний характер по відношенню вже існуючим законодавчих актах і можуть спричинити значні негативні наслідки у сфері земельних відносин, зокрема:

1. Пунктом 4 Порядку передбачено можливість використання земельних ділянок для розміщення малих архітектурних форм на праві особистого земельного сервітуту. В той же час постановою проігноровано вимоги частини першої статті 98 Земельного кодексу України, згідно з якою суб'єктом права земельного сервітуту може бути виключно «власник або користувач земельної ділянки», а не будь-яка особа. Крім того, проігноровано вимоги частини третьої цієї статті, які визначають основну відмінність права земельного сервітуту від інших видів землекористування: «встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, користування та розпорядження нею». В той же час в разі запровадження вказаного пункту держава буде фактично позбавлена права володіння та користування земельною ділянкою, наданою на праві сервітуту. Таким чином, в даному випадку право земельного сервітуту фактично підміняє право оренди землі. Зазначене положення створює передумови для масової передачі органами місцевого самоврядування в обхід вимоги щодо необхідності проведення земельних торгів, земельних ділянок під видом земельних сервітутів.  

2. Пункт 5 Порядку надає особам, які протягом 3 років самовільно використовують земельну ділянку після закінчення терміну їх оренди, сплачуючи при цьому орендну плату, право на отримання цієї земельної ділянки на праві земельного сервітуту. Таким чином, замість того, щоб вживати дієвих заходів для боротьби із самовільним використанням землі, вказаною постановою фактично стимулюється таке правопорушення

3. Пункт 10 Порядку визначає, що: «у разі коли рішення щодо розміщення малої архітектурної форми не прийняте протягом місяця після подання суб'єктом господарювання визначених уповноваженим представником документів, вважається, що розміщення малої архітектурної форми дозволяється за принципом "мовчазної згоди"». При цьому не було взято до уваги те, що поняття вказаного принципу в чинному законодавстві на даний час відсутнє. Слід також зауважити, що вказане положення також не враховує того, що для прийняття рішення про надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм в багатьох випадках недостатнім є подання певних документів, необхідним є ще й вивчення дозвільним органом інших чинників, які впливають на можливість такої видачі. Зважаючи на це, введення принципу мовчазної згоди може мати значні негативні наслідки для і так недолугої правозастосовчої практики у цій сфері, сприятиме розвитку рейдерських та хабарницьких схем. Як приклад можна привести ситуацію, коли вказаний дозвіл не наданий не у зв'язку з відсутністю певних документів, а на підставі того, що генеральний план населеного пункту передбачає використання цієї ділянки для інших цілей. В такому випадку зацікавленій особі достатньо буде «домовитись» із дозвільним органом про те, що його заява не буде розглянута у встановлені строки і в результаті такий дозвіл буде вважатись таким, що отриманий (особливу небезпеку становлять зокрема випадки розміщення малих архітектурних форм в рекреаційних зонах, землях водного фонду).

Таким чином, ситуація з МАФами у місті Києві зайшла в глухий кут, так як усі вищезазначені нормативні акти і створюють правовий хаос.

 (Не обов'язково, не публікується)

— Введіть сюди символи з картинки