Терміни та визначення:

Кіоск - одноповерхова споруда загальною площею до 30 кв. м, призначена для торгівлі без доступу покупців усередину споруди;

окремо встановлений кіоск (павільйон) - кіоск (павільйон), від якого витримано протипожежний розрив до інших кіосків (павільйонів), будинків і споруд;

група кіосків (павільйонів) - кіоски та (або) павільйони, що розташовані на обмеженій території без протипожежних розривів між ними;

контейнер - споруда, призначена для перевезення штучних вантажів широкої номенклатури, а також для збільшення вантажних одиниць при перевезенні дрібноштучних вантажів в упакованому вигляді. Контейнер може бути переобладнаний під кіоск.

Основні вимоги:

 • Для кожного павільйону, кіоску, магазину (секції) розробляється інструкція про заходи пожежної безпеки.

 • Кіоски (павільйони) та контейнери на відкритих територіях можуть розміщуватися без протипожежних розривів на площі:

  2500 кв. м - для кіосків (павільйонів) та контейнерів I, II ступенів вогнестійкості;

  1000 кв. м - для кіосків (павільйонів) III ступеня вогнестійкості;

  800 кв. м - для кіосків (павільйонів) IIIб ступеня вогнестійкості;

  500 кв. м - для кіосків (павільйонів) IIIа, IV, IVа, V ступенів вогнестійкості.

 • Якщо на площі сумісно розташовані кіоски (павільйони) I, II, III, IIIа та IIIб, IV, IVа, V ступенів вогнестійкості, то цю площу слід приймати як для кіосків (павільйонів) IIIа, IV, IVа, V ступенів вогнестійкості.

 • Кількість кіосків (павільйонів) та контейнерів у одній групі двосмугового торговельного ряду не повинна перевищувати 20 шт., а в односмуговому - 10 шт.

 • Кіоски, що розміщуються в групі, та павільйони слід обладнувати автоматичною пожежною сигналізацією.

 • Загальна площа кіоску не повинна бути більше 30 кв. м, павільйону - більше 300 кв. м.

 • Кіоски (павільйони) допускається виконувати з горючих матеріалів. При цьому матеріали не повинні бути легкозаймистими, з високою димоутворюючою здатністю, надзвичайно та високонебезпечними за токсичністю продуктів горіння.

 • Кіоски і ларки, які встановлюються, якщо це не суперечить нормативним вимогам пожежної безпеки, у будівлях та спорудах, повинні бути виготовлені з негорючих матеріалів.

 • Внутрішнє опорядження і підлога павільйонів, а також кіосків, призначених для розміщення всередині будинків, повинні виконуватися з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1 - Г2.

 • У разі застосування в конструкціях кіоску (павільйону) горючого утеплювача наявність пустот не допускається.

 • Ширина дверей повинна бути не менше:

  - кіосків - 0,6 м;

  - павільйонів - 0,8 м.

 • Двері павільйонів мають відчинятися в напрямку виходу.

 • У павільйонах загальною площею більше 60 кв. м повинно бути не менше двох розосереджених евакуаційних виходів.

 • У віконних прорізах кіосків (павільйонів) допускається встановлення гратів та захисних металевих листів, що зачиняються зсередини. На період перебування в кіосках (павільйонах) відвідувачів грати (захисні металеві листи) мають бути відчинені.

 • Запірні пристрої зовнішніх дверей кіосків (павільйонів) повинні відчинятися зсередини без ключа.

 • Кожний кіоск, ларьок і подібні будівлі, що експлуатуються, повинні бути забезпечені вогнегасником.

 • Для опалення невеликих приміщень, у тому числі підприємств торгівлі (кіоски, ларки) можуть застосовуватися масляні радіатори та нагрівальні електропанелі типу РБЭ-1, ЕК-2, ЕК-4, ПТ-8-2 тощо, із закритими нагрівальними елементами. Такі радіатори та електропанелі повинні мати справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор.

 • Забороняється застосовувати для освітлення кіосків та ларків свічки та інші джерела відкритого вогню.

 • Кіоски, павільйони, палатки, пересувні пункти торгівлі, що розташовуються на відкритих територіях, улаштованих за межами населених пунктів, обладнуються блискавкозахистом відповідно до РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".