КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 22 вересня 2011 року N 38/6254

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про землеустрій", враховуючи Закон України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих посадовими особами місцевого самоврядування", з метою забезпечення вирішення питань із встановлення сервітуту (права на обмежене користування земельними ділянками) Київська міська рада вирішила:

1. Внести до Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867 "Про врегулювання процедури передачі в користування земельних ділянок в м. Києві" (в редакції рішення Київської міської ради від 28.05.2009 N 547/1603), такі зміни та доповнення:

1.1. У пункті 1 статті 5 слова "або встановлення сервітуту (право на обмежене користування)" виключити.

1.2. Підпункт "д" пункту 3 статті 1 доповнити абзацом такого змісту: "- право на обслуговування споруд та об'єктів".

1.3. Абзац 12 статті 2 викласти в такій редакції:

"Технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, вид документації із землеустрою, яка розробляється у разі надання (передачі) земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення, укладення договорів сервітуту, при поновленні або внесенні змін до договорів оренди, а також, якщо законодавством не вимагається розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки".

1.4. Викласти пункт 2 статті 5 у новій редакції такого змісту:

"2. До заяви на одержання документа дозвільного характеру додаються:

- клопотання до Київської міської ради про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою із зазначенням виду використання земельної ділянки.

До клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою додаються:

- викопіювання з кадастрового плану міста;

- графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, матеріали фотофіксації земельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд, актуалізований топоплан зйомки території М 1:500 з нанесенням меж ділянки;

- письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі наявності землекористувача), а також документи, що посвідчують правонаступництво землекористувача (якщо таке було);

- документи щодо правового статусу будівель та споруд, якщо такі розташовані на земельній ділянці, а саме:

1) договір, за яким відповідно до законодавства передбачається перехід права власності, зокрема купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, лізингу, предметом якого є нерухоме майно, про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно, договір іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, договір про задоволення вимог іпотекодержателя, спадковий договір (за наявності свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про смерть чи рішення суду про оголошення особи померлою), договір про виділ у натурі частки з нерухомого майна, що є у спільній власності, про поділ нерухомого майна, що є у спільній власності;

2) свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, що видається нотаріусом;

3) свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом;

4) свідоцтво про придбання майна на прилюдних торгах (аукціонах), видане нотаріусом;

5) свідоцтво про придбання майна на прилюдних торгах (аукціонах), які оголошені такими, що не відбулися. Відповідне свідоцтво видається нотаріусом на підставі складеного та затвердженого в установленому порядку акта (із зазначенням того, що прилюдні торги (аукціон) не відбулися);

6) свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування;

7) свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень державного та комунального житлового фонду;

8) свідоцтво про право на спадщину та свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, видане консульською установою України;

9) договір відчуження нерухомого майна, що перебуває у податковій заставі, укладений шляхом проведення цільового біржового чи позабіржового аукціону з метою погашення податкового зобов'язання;

10) рішення суду про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна, про встановлення факту права власності на об'єкти нерухомого майна, про передачу безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності;

11) ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди;

12) рішення засновника про створення державної (національної) акціонерної компанії, державної (національної) холдингової компанії, відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), та акт приймання-передавання нерухомого майна або перелік зазначеного майна, наданий засновником чи державним органом приватизації.

13) дублікат правовстановлюючого документа, виданий нотаріусом, органом місцевого самоврядування, органом приватизації, копія архівного правовстановлюючого документа, видана державним архівом.

14) свідоцтво про право власності на нерухоме майно загальносоюзних творчих спілок колишнього СРСР, що видається Фондом державного майна.

15) свідоцтво про право власності, видане Державним управлінням справами на житлові та нежитлові об'єкти суб'єктам, що беруть участь разом з Державним управлінням справами у будівництві нового житла.

16) інші документи, що підтверджують виникнення або перехід права власності на нерухоме майно.

Зазначені документи мають бути зареєстровані у випадках та у порядку, встановленому законом, і надані у засвідченій нотаріально копії.

Для підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності - рішення про закріплення майна на праві повного господарського відання (оперативного управління), акт приймання-передачі такого майна;

- копії документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (договір оренди земельної ділянки, державний акт на право власності на земельну ділянку за наявності);

- копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) земельної ділянки в користування або довідка Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про відсутність в архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки;

- засвідчені нотаріально копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання подається представником).

Зазначений перелік документів є вичерпним".

1.5. Доповнити пункт 4 статті 5 новим абзацом такого змісту: "У випадку надходження до Головного управління земельних ресурсів клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою з доданими документами, які не дають можливості розглядати клопотання по суті (недостатньо відомостей щодо правового статусу майна, розташованого на земельній ділянці, подані графічні матеріали не відповідають вимогам пункту З цієї статті, об'єкт, що планується розміщувати на земельній ділянці, не відповідає містобудівній документації), вони повертаються зацікавленій особі через державного адміністратора дозвільного центру на доопрацювання Головним управлінням земельних ресурсів".

1.6. Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:

"Головне управління земельних ресурсів за результатами опрацювання клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та висновку Головного управління містобудування та архітектури щодо відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації або ситуації та наявним містобудівним умовам та обмеженням, що мають бути враховані при розробці документації із землеустрою, не пізніше ніж через 30 (тридцять) робочих днів з дня реєстрації клопотання в дозвільному центрі реєструє в секретаріаті Київради узагальнений проект рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою (або проект відмови у наданні такого дозволу), який приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

Головне управління земельних ресурсів готує узагальнений проект рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, формує його змістову частину залежно від суб'єктів звернення, їх форми власності, профілю виробничої діяльності та територіального розміщення".

1.7. Статті 12, 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою (без проекту її відведення)

1. Зацікавлена особа з метою одержання у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення або встановлення сервітуту (права на обмежене користування) на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, звертається до Київської міської ради.

2. До заяви про надання у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення або встановлення сервітуту (права на обмежене користування) додаються:

- документи, що підтверджують встановлення у натурі (на місцевості) меж земельної ділянки та її цільове призначення, матеріали фотофіксації земельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд;

- письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі наявності землекористувача) у випадках, встановлених законодавством;

- нотаріально посвідчені документи щодо правового статусу будівель та споруд (свідоцтво про право власності на майно, договір купівлі-продажу, інші

документи, що підтверджують виникнення або перехід права власності на нерухоме майно), якщо такі розташовані на земельній ділянці, зареєстровані у встановленому законом порядку;

- засвідчені нотаріально копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо заява подається представником).

4. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолюцією) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради у день надходження заяви або протягом наступного робочого дня надсилає її разом з доданими до неї документами до Головного управління земельних ресурсів для опрацювання у встановленому порядку та надання зацікавленим особам за їх зверненнями вихідних даних на розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

5. Підставою для розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, є клопотання про надання у користування земельної ділянки з дорученням (резолюцією) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради та видані Головним управлінням земельних ресурсів за зверненням зацікавленої особи вихідні дані на розроблення такої технічної документації.

6. Технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, розробляється землевпорядною організацією, яка має ліцензію на виконання робіт із землеустрою, за замовленням зацікавленої особи.

7. Умови і терміни розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, визначаються договором, укладеним між зацікавленою особою і землевпорядною організацією.

8. Технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, розробляється відповідно до вимог, визначених законодавством та цим Порядком.

9. У разі передачі (надання) земельної ділянки для забудови (здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації), якщо таке будівництво не передбачалось наявними документами, що посвідчують право на землю, а також у випадку внесення змін до документації із землеустрою в зв'язку із визначенням (зміною) землекористувачем або власником землі виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель відповідно до статті 20 Земельного кодексу України готується технічна документація, до якої додається висновок Головного управління містобудування та архітектури щодо відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації або ситуації та наявним містобудівним умовам та обмеженням, що мають бути враховані при розробці документації із землеустрою, яка затверджується рішенням Київської міської ради. Така технічна документація розробляється на підставі та у порядку, передбаченому пунктом 5 цієї статті.

10. У разі набуття зацікавленою особою права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, яка перебуває в користуванні іншої особи, оформлення прав на відповідну земельну ділянку здійснюється з урахуванням положень статті 120 Земельного кодексу України.

Стаття 13. Розгляд технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, підготовка та прийняття її Київською міською радою

1. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою (при передачі земельної ділянки у користування) подається до Головного управління земельних ресурсів для формування кадастрової справи та підготовки висновку про можливість передачі (надання) земельної ділянки або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки.

Одночасно до Головного управління земельних ресурсів передається в електронному вигляді земельно-кадастрова інформація для внесення до бази даних земельного кадастру у форматі, визначеному Головним управлінням земельних ресурсів.

2. Головне управління земельних ресурсів здійснює комплексний аналіз технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та, за умови її відповідності законодавству і цьому Порядку, надає висновок про можливість передачі (надання) земельної ділянки, або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки.

3. Технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та висновок Головного управління земельних ресурсів про можливість передачі (надання) земельної ділянки або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки повертається зацікавленій особі або землевпорядній організації (розробнику зазначеної технічної документації).

4. Зацікавлена особа, на підставі розробленої технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та висновку Головного управління земельних ресурсів про можливість передачі (надання) земельної ділянки або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки, звертається в дозвільний центр до державного адміністратора з заявою на одержання документа дозвільного характеру за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України (рішення Київської міської ради про передачу (надання) в оренду або постійне користування земельних ділянок).

5. До заяви на одержання документа дозвільного характеру додаються:

- клопотання до Київської міської ради про передачу (надання) у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення;

- технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

- висновок Головного управління земельних ресурсів про можливість передачі (надання) земельної ділянки або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки;

- висновок Головного управління містобудування та архітектури (тільки у випадку, передбаченому пунктом 9 статті 12 цього Порядку);

- копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо заява подається представником).

У разі невідповідності заяви і клопотання та складу доданих до них документів вимогам цього Порядку заява та клопотання не приймаються.

6. Державний адміністратор дозвільного центру у день реєстрації заяви на одержання документа дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня передає заяву з доданими до неї документами до секретаріату Київської міської ради.

7. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолюцією) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради у день надходження заяви на одержання документа дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня надсилає її разом з доданими до неї документами до Головного управління земельних ресурсів для розгляду та підготовки проекту рішення Київської міської ради про надання (передачу) земельної ділянки у користування або про відмову в наданні (передачі) земельної ділянки (у разі невідповідності технічної документації вимогам законів та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам).

8. Рішення про надання (передачу) земельної ділянки в користування або про відмову в наданні (передачі) земельної ділянки приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

9. Рішення Київської міської ради про надання (передачу) земельної ділянки особі у користування або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність) передається секретаріатом Київської міської ради державному адміністратору дозвільного центру для видачі зацікавленій особі або уповноваженому представнику.

10. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою (при внесенні змін або поновленні договорів оренди та укладенні договорів сервітуту), подається зацікавленою особою до Головного управління земельних ресурсів для формування кадастрової справи та підготовки висновку про можливість або неможливість змін або поновлення договорів оренди та підготовки відповідного рішення Київської міської ради.

Рішення про згоду або відмову у внесенні змін або поновлення договорів оренди приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради

11. Копія рішення Київської міської ради про надання (передачу) земельної ділянки особі у користування (у власність), внесення змін або поновлення договору оренди земельної ділянки або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність), внесення змін або поновлення - договорів оренди земельних ділянок разом з відповідною кадастровою справою передається до Головного управління земельних ресурсів".

1.8. Абзац 3 частини шостої статті 14 викласти в такій редакції:

"- чинний топографічний план у масштабі 1:500 з варіантом розміщення об'єкта (у разі передачі (надання) земельної ділянки для містобудівної діяльності)".

1.9. Абзац 3 пункту 2 статті 19 викласти в такій редакції:

"Договір особистого сервітуту щодо земель комунальної власності укладається між зацікавленою особою та Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від імені Київської міської ради та на підставі рішення Київської міської ради у нотаріальній формі з урахуванням типового договору особистого земельного сервітуту та з урахуванням рішення про укладання договору особистого земельного сервітуту і реєструється у визначеному порядку. Особистий сервітут щодо земельних ділянок під розміщення тимчасових споруд, застосовується відносно тимчасових споруд, передбачених матеріалами паспортів вулиць".

1.10. Абзац 1 пункту 4 статті 19 викласти в такій редакції: "Зацікавлена особа у місячний термін з моменту набуття чинності рішенням Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність), про приватизацію земельної ділянки або встановлення сервітуту (права на обмежене користування) зобов'язана звернутись через міський дозвільний центр до Головного управління земельних ресурсів з клопотанням (заявою) щодо організації робіт із землеустрою зі встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки та складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку".

1.11. Абзац другий пункту 9 статті 19 виключити.

1.12. Доповнити розділ 9 статтею 20 такого змісту:

"Стаття 20. Встановлення сервітуту (права на обмежене користування) щодо земельної ділянки, в тому числі для встановлення (розміщення) тимчасових споруд

1. Зацікавлена особа, яка має намір встановити сервітут (право на обмежене користування) щодо земельної ділянки державної чи комунальної власності, звертається до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із заявою (клопотанням) про надання згоди на встановлення сервітуту та додає такі документи:

- викопіювання з кадастрового плану міста;

- графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки;

- письмову згоду землекористувача, засвідчену нотаріально (у разі наявності землекористувача);

- документи щодо правового статусу будівель та споруд, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

- копії документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (за наявності);

- копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) земельної ділянки в користування або довідку Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про відсутність у архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки;

- висновок Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо можливості встановлення права особистого земельного сервітуту (у тому числі для розміщення тимчасових споруд) з урахуванням відповідності місця розташування земельної ділянки вимогам законодавства, містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель, документації із землеустрою, затвердженої у встановленому законодавством порядку.

- засвідчені нотаріально копії установчих документів та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копію довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання подається представником).

2. Подана заява (клопотання) з дорученням (резолюцією) начальника Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) опрацьовується у встановленому порядку та є підставою для надання зацікавленим особам за їх зверненнями вихідних даних на розроблення документації із землеустрою.

3. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, розробляється землевпорядною організацією, яка має ліцензію на виконання робіт із землеустрою, за замовленням зацікавленої особи.

4. За результатами опрацювання заяви (клопотання) щодо можливості розміщення ТС та встановлення права особистого земельного сервітуту і висновку Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в десятиденний термін розглядає заяву (клопотання) та за умови можливості встановлення сервітуту (права на обмежене користування) щодо земельної ділянки для встановлення (розміщення) тимчасової споруди повідомляє зацікавлену особу про необхідність розробки документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, або готує відмову у встановленому порядку.

Одночасно до Головного управління земельних ресурсів передається в електронному вигляді земельно-кадастрова інформація для внесення до бази даних земельного кадастру у форматі, визначеному Головним управлінням земельних ресурсів.

5. Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) перевіряє технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, та погоджує її за умови відповідності законодавству і цьому Порядку.

6. Рішення про встановлення сервітуту (права на обмежене користування) щодо земельної ділянки або про відмову у встановленні такого сервітуту приймається Київською міською радою на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

7. Рішення Київської міської ради про встановлення сервітуту (права на обмежене користування) щодо земельної ділянки, в тому числі для встановлення (розміщення) тимчасових споруд, є підставою для укладення договору сервітуту відповідно до статті 19 Порядку.

1.13. У додатку N 2 слова "укладення договору особистого сервітуту (при намірі укласти такий договір)" замінити словами "та можливості встановлення сервітуту (укладення договору особистого сервітуту)".

2. Покласти на Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) обов'язки щодо організації підготовки договорів особистого земельного сервітуту та їх підписання начальником Головного управління земельних ресурсів.

3. Плата за договорами особистого земельного сервітуту справляється до міського бюджету на рахунок, визначений Київською міською радою або її виконавчим органом.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01.11.2011.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький