На сегодня функционирует сайт Единой базы данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий, который предназначен для обеспечения регистрации, поиска и просмотра информации, внесенной в базу данных

Насамперед, відмітимо, що суб'єкт владних повноважень - це орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

До основних розділів Єдиної бази входять:

- Пошук;

- Реєстрація;

- Законодавство;

- Контакти;

- Допомога

Пошук здійснюється за кодом ЄДРПОУ, найменуванням організації та всіма введеними словами.

Для реєстрації, суб'єкт владних повноважень або визначена ним відповідальна особа заповнює розміщену на офіційному веб-сайті Єдиної бази даних форму повідомлення, у якому зазначаються:

1) повне найменування суб'єкта владних повноважень;

2) ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

3) юридична адреса;

4) поштова адреса;

5) електронна адреса та номер факсу (телефаксу),  на які може бути надісланий текст повістки;

6) тип  повідомлення  (первинне,  повідомлення  про  внесення змін);

7) інформація про відповідальну особу (прізвище,  ім'я та по батькові, найменування посади, номер телефону, поштова адреса);

8) дата заповнення.

Розділ Законодавство – містить посилання на законодавчі документи стосовно Єдиної бази даних.

Контакти – містить інформацію про реквізити адміністратора Єдиної бази даних: найменування, адресу, електронну пошту та номер телефону.

Розділ Допомога – містить Інструкцію користувача Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень.

Більше інформації щодо Єдиної бази дивіться тут >>

Источник: «Дебет-Кредит»