ПРОЕКТ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА III сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від_________ 2009 року    №_______

Щодо антикризової підтримки підприємців, що здійснюють

підприємницьку діяльність у тимчасових спорудах та

малих архітектурних формах у м. Києві

Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про основи містобудування", Закону України "Про планування і забудову територій", та з метою збереження робочих місць під час фінансово-економічної кризи, Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1.  Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 27.11.2008 № 657/657 «Про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у м. Києві».

2. Внести до рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 «Про правила благоустрою міста Києва», такі зміни:

2.1.У підпункті 13.1.1. пункту 13.1. Правил, слова «Положенням про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у м. Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради, від 27.11.2008 № 657/657» -виключити;

2.2.   абзац другий підпункту 13.1.1. пункту 13.1. Правил - виключити;

2.3.   підпункті 13.2.5. - 13.2.6. пункту 13.2. Правил -   виключити;

2.4.   пункту 13.3. Правил -   виключити;

3.  Затвердити при Головному управлінні з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) комісію по функціонуванню тимчасових споруд (далі по тексту - ТС) малих архітектурних форм (далі по тексту - МАФ), згідно з Додатком до цього рішення.

4. З метою проведення узагальнення та створення Київського міського реєстру власників ТС (МАФ) у м. Києві, протягом місяця, з дня набрання
чинності цього рішення, районним у м. Києві радам, районним у м. Києві адміністраціям, Головному управлінню контролю за благоустроєм міста
Києва, Головному управлінню земельних ресурсів, Головному управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), надати до Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради всю наявну інформацію щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які отримували відповідну дозвільну документацію, або
здійснюють свою діяльність у ТС (МАФ) на підставі інших правоустановчих документів, набутих у спосіб визначений законодавством,
в період з 15.05.92 р. по 31.12.08 р.          ;

Суб'єкт підприємницької діяльності має право надання всієї наявної дозвільної    документації    до    вищезазначеного    органу    самостійно.

КП «Київпастранс» надати всю наявну, узгоджену з комісією по функціонуванню зупинкових комплексів та інвесторами інформацію щодо укладених інвестиційних договорів фінансування, спорудження та утримання малих архітектурних форм (зупинкових комплексів) та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту у м. Києві.

4.1. Головному управлінню з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради у трьохмісячний термін, з дня набрання чинності цього рішення скласти узагальнені списки суб'єктів підприємницької діяльності.

5. На протязі тижня, з дня складання Головним управлінням з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради узагальнених списків суб'єктів підприємницької діяльності, узгодити дані списки з комісією по функціонуванню ТС (МАФ).

6. Головному управлінню з питань регуляторної ^політики та підприємництва виконавчого органу Київради забезпечити оприлюднення списку власників ТС (МАФ) на офіційному сайті Київської міської ради на наступний день після узгодження з комісією по функціонуванню ТС (МАФ).

 3.1. У тижневий термін, з дня набрання чинності цього рішення, затвердити склад комісії по функціонуванню зупинкових комплексів у м. Києва, за обов`язкової участі підприємців, які є їх інвесторами.

7. Затверджений та оприлюднений список вважається Київським міським реєстром власників ТС (МАФ) (реєстру власників ТС (МАФ) ведеться у відповідному районі м. Києв)


8. У місячний термін, з дня набрання чинності цього рішення Головному управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)/затвердити типову форму договору про продовження функціонування ТС (МАФ).

9. Суб'єктам підприємницької діяльності у трьохмісячний термін з дня набрання чинності цього рішення звернутися до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) з заявою про укладення договорів про продовження функціонування ТС (МАФ) та зазначенням запропонованого строку договору.

10. Встановити, що договори про продовження функціонування ТС (МАФ) від імені Київської міської ради укладає Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

11. У трьохмісячний термін з дня одержання заяв від суб'єктів підприємницької діяльності Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладає договір про продовження функціонування ТС (МАФ).

12. Оплата за надання послуг щодо укладення договорів про продовження функціонування ТС (МАФ) не може перевищувати 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за один об'єкт і сплачуються на рахунок Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за кожний рік дії договору.

13. Для підписання договору про продовження функціонування ТС (МАФ) суб'єкту підприємницької діяльності подати оригінал одного з наступних документів, що підтверджують легітимність раніше встановлених МАФ, копія якого надається додатком до заяви:

 

-         договір оренди відповідної земельної ділянки, чинний або строк дії якого закінчився;

-         дозвіл на розміщення ТС (МАФ), наданий заявникові до 01.01.04 p.;

-         висновок Головного управління містобудування,   архітектури та дизайну міського   середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що наданий до 01.01.09 p.;     

-         копія рішення районної або міської Державної ради прийнятого до 01.01.09р.;

-         нотаріально завірений договір купівлі-продажу ТС (МАФ), з визначенням адреси встановлення ТС (МАФ), укладений до 01.01.09р.;

-         інвестиційний договір фінансування, спорудження та утримання


 

малих архітектурних форм (зупинкових комплексів) та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту, укладений з КП «Київпастранс»;

-    розпорядження КМДА № 438 від 15.03.01 р.;

-    довідка з відповідного структурного підрозділу Державної
податкової служби щодо сплати податку або орендної плати за
зазначену земельну ділянку за попередній календарний рік.

14.             Підписаний договір про продовження функціонування ТС (МАФ) є підставою для укладення (поновлення) відповідних договорів з установами та організаціями щодо надання послуг по обслуговуванню МАФ для їх функціонування відповідно до призначення.

15.           Термін дії договору про продовження функціонування ТС (МАФ) визначається за згодою сторін.

16.         Договір про продовження функціонування ТС (МАФ) може достроково припинятися у випадку одержання власником документу, що посвідчує право на земельну ділянку, на якій розміщений МАФ (ТС).

17. Усі    договори    про    продовження    функціонування    ТС    (МАФ) припиняють свою дію 01.01.13.

18. У підписанні договору продовження функціонування ТС (МАФ) може бути відмовлено у наступних випадках:

-         заявник відсутній у Київському міському реєстрі власників МАФ;

-         заявником не представлено жодного оригіналу з документів, зазначених у п. 13 цього рішення.

 

19.        Інвестиційні договори фінансування, спорудження та утримання малих архітектурних форм (зупинкових комплексів) та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту, укладені КП «Київпастранс», вважати такими, що пролонговані на наступний термін дії договору.

20.   КП «Київпастранс» забезпечити виконання взятих на себе зобов'язань за Інвестиційними договорами фінансування, спорудження та утримання малих архітектурних форм (зупинкових комплексів) та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту до закінчення строку дії договору про продовження функціонування ТС (МАФ) .

 

21.           До завершення створення Київського міського реєстру власників ТС (МАФ), а також на протязі трьох місяців після його оприлюднення демонтаж ТС (МАФ) заборонено.

22.           Через три місяці після оприлюднення Київського міського реєстру


Можливо тільки за рішеням суду.

23.          Всі розбіжності при укладенні договорів про продовження функціонування ТС (МАФ) та внесення змін у Київській міській реєстр власників ТС (МАФ) вирішуються спільно з комісією по функціонуванню ТС (МАФ) та оформлюються відповідним протоколом.

24.          Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

25.          Рішення набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Хрещатик».


Київський міській голова                  Л. М. Черновецький