П  р  о  е  к  т

 

П р о т о к о л № 01/09

засідання комісії по вирішенню спірних питань функціонування тимчасових               споруд у м. Києві.

 

м. Київ                                                                                                             17 липня 2009 р.

 

                              Присутні:

                                               Басс Д. Я.           – співголова комісії;

                                               Дмитрук Ю. П. – співголова комісії; 

                                               « 52 » чол.          – члени комісії.

                              Відсутні:

                                               Продан О.П.     – співголова комісії;

                                                « 26 » чол.          – члени комісії.

 

                                                 П о р я д о к   д е н н и й:

 

  1. Про обрання секретаря комісії.

2.      Про хід виконання рішення Київської міської ради № 462-1/1518 від 21.05.2009 р. «Про антикризову підтримку підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах у м. Києві».

3.      Про затвердження порядку проходження документів для отримання дозволів на розміщення тимчасових споруд  і  малих архітектурних форм у м. Києві.

4.      Про взяття за основу наявних списків тимчасових споруд та малих архітектурних форм у м. Києві станом на 01.01.2009 р. для опрацювання ГоловАПУ та прискорення роботи щодо видачі дозволів відповідно до порядку.

5.      Різне.

  

1. По першому питанню виступив співголова комісії Дмитрук Ю. П., який запропонував за ініціативи членів комісію питання щодо обрання секретаря комісії зняти з порядку денного для обговорення та узгодження.

            Вирішили:  

     Зняти з порядку денного питання щодо обрання секретаря комісії для обговорення та узгодження кандидатури з членами комісії.

             Голосували:

     «За» -54; «Проти» -0; «Утримались»- 0.

 2.  По другому питанню виступив співголова комісії Дмитрук Ю. П., який поінформував про хід виконання рішення Київської міської ради № 462-1/1518 від 21.05.2009 р. «Про антикризову підтримку підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах у м. Києві».

            Вирішили:  

Доручити членам комісії (депутатам міської та районних рад) спільно з представниками районних у м. Києві державних адміністрацій до 21.07.2009 р. закінчити формування відповідних списків щодо наявності тимчасових споруд та малих архітектурних форм у районі та надати їх до ГоловАПУ. Про результати роботи поінформувати комісію.

 

Відповідальний: __________________________________

             Голосували:

     «За» -54; «Проти» -0; «Утримались»- 0.

  

3. По третьому питанню виступив співголова комісії Дмитрук Ю. П., який запропонував наступний проект проходження документів для отримання дозволів на встановлення (розміщення) тимчасових споруд та малих архітектурних форм:

           - списки встановленого зразку щодо тимчасових споруд та малих архітектурних             форм за підписом голови або його заступника районної у м. Києві державної адміністрації направляються до відділу комплексного благоустрою та дизайну ГоловАПУ м. Києва;

           - відділу комплексного благоустрою та дизайну ГоловАПУ м. Києва здійснює перевірку наявних дозвільних документів на встановлення тимчасових споруд та малих архітектурних форм і передає списки на розгляд комісії;

           - після прийняття рішення(затвердження) на комісії власники тимчасових споруд та малих архітектурних форм повинні протягом двох місяців звернутися до відділу комплексного благоустрою та дизайну ГоловАПУ м. Києва з заявкою встановленого зразку на отримання дозвільних документів;

            - дозвільні документи повинні видаватися на протязі одного місяця з дня реєстрації заявки. Виготовлені паспорти обмежень по терміну дії не мають. Термін дії дозволу встановленого зразку обумовлюється за згодою сторін.

        Дмитрук Ю.П. також запропонував затвердити зразки наступних документів:

-         заявка на отримання дозволу;

-         паспорт;

-         дозвіл;

-         форма списку.

        З зазначеного питання виступив співголова комісії Басс Д.Я., який поінформував про те, що в ГоловАПУ відпрацьований порядок надання дозволів і запропонував прийняти запропонований проект порядку надання дозволів та зразки документів за основу і доручити їх допрацювати спільно з ГоловАПУ м. Києва.

 

           Вирішили:  

     Затвердити запропонований порядок проходження документів для отримання дозволів та зразки документів на встановлення тимчасових споруд та малих архітектурних форм у   м. Києві. 

             Голосували:

     «За» -54; «Проти» -0; «Утримались»- 0.

 

 4. По четвертому питанню виступив співголова комісії Дмитрук Ю. П., який запропонував взяти за основу наявні в ГоловАПУ станом на 01.01.2009 р. списки тимчасових споруд та малих архітектурних форм для опрацювання відділом комплексного благоустрою та дизайну ГоловАПУ м. Києва для прискорення роботи по видачі дозволів відповідно до встановленого порядку.

 

          Вирішили:  

1. З метою прискорення роботи по створенню узагальненого списку (видачі дозволів на вже встановлені станом на 01.01.2009 р. тимчасові споруди та малі архітектурні форми), взяти за основу наявні в ГоловАПУ списки для опрацювання комісією та можливе визначення власників тимчасових споруд та малих архітектурних форм.

 

Відповідальний: __________________________________

 2. Направити наявні зазначені списки в електронному вигляді з фото фіксацією членам комісії для ознайомлення та внесення пропозицій щодо їх затвердження на засіданні комісії.

 Відповідальний: __________________________________

             Голосували:

     «За» -54; «Проти» -0; «Утримались»- 0.

 

4. По п’ятому  питанню виступив співголова комісії Басс Б. Я., який запропонував затвердити список тимчасових споруд та малих архітектурних форм, що були встановлені після 01.05.2009 р. без дозвільних документів з метою їх подальшого демонтажу відповідними службами КМДА м. Києва.

           Вирішили:  

1. Погодитись з пропозицією щодо демонтажу тимчасових споруд та малих архітектурних форм, що були встановлені з 01.05.2009 р. по теперішній час без дозвільних документів, після затвердження зазначеного списку на  наступному засіданні комісії.

 2. Надати зазначені списки в електронному та паперовому вигляді членам комісії для ознайомлення і внесення пропозицій.

 

Відповідальний: __________________________________

 

            Голосували:

     «За» -54; «Проти» -0; «Утримались»- 0.

 

     Співголова комісії                                                                   Д. Я. Б а с с

      Співголова комісії                                                                   Ю. П. Дмитрук