КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від                  2009 р. №

 

Київ

 

Про затвердження Рекомендованого порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності

 

     Кабінет Міністрів України постановляє:

      Затвердити Рекомендований порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, що додається.

 

     Прем’єр міністр України                                                 Ю.ТИМОШЕНКО

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України

 від_________________р. №__________

 

 

 Рекомендований порядок

розміщення малих архітектурних форм для здійснення

підприємницької діяльності

 

Загальна частина

 

1. Цей Рекомендований порядок (далі – Порядок) розроблений відповідно до вимог чинного законодавства з метою використання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для прийняття рішень про розміщення малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – рішень).

 

     Дія цього Порядку не поширюється на розміщення малих архітектурних форм на землях дорожнього господарства (у тому числі у межах смуги відведення) уздовж автомобільних доріг загального користування. Розміщення таких об’єктів здійснюється у відповідності до Закону України «Про автомобільні дороги» та Земельного кодексу України.

 

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

     мала архітектурна форма – тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – МАФ) висотою не більше 4 метрів та яка по зовнішньому контуру має площу до 30 кв.м, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаменту.

      МАФ може бути стаціонарною або пересувною.

      пересувна мала архітектурна форма - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності тощо;

      стаціонарна мала архітектурна форма – тимчасова споруда , яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей (кіоск, павільйон);

      схема прив’язки МАФ – графічні матеріали для пересувної та стаціонарної МАФ, виконані на топографо-геодезичній основі М 1:500 з прив’язкою МАФ до місцевості.

      паспорт прив’язки МАФ – комплект документів для стаціонарної МАФ, до складу якого входять схема прив’язки МАФ та додаткові графічні та текстові матеріали, розроблені на виконання умов та вимог для розміщення МАФ;

      схема розміщення групи МАФ – графічні матеріали для групи стаціонарних МАФ, виконані на топографо-геодезичній основі М 1:500, з прив’язкою до місцевості всієї групи та кожної окремої споруди.

 

Порядок розміщення малих архітектурних форм

 

3. Розміщення МАФ в межах населеного пункту здійснюється на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради.

      Встановлювати МАФ самовільно забороняється.

4. Не потребується прийняття окремого рішення сільською, селищною, міською радою для розміщення:

     вітрин, холодильного та іншого обладнання поряд зі стаціонарною МАФ, якщо є відповідне рішення щодо розміщення такої МАФ. При цьому загальна площа такого обладнання не може перевищувати 25% площі цієї МАФ, а обладнання має розміщуватися з дотриманням законодавства, норм та правил в межах земельної ділянки, що надана у власність, користування (оренду) або використовується на підставі договору особистого строкового сервітуту, укладеного суб'єктом господарювання безпосередньо з відповідною сільською, селищною, міською радою;

      пересувних МАФ соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у встановлених місцях під час проведення ярмарок, святкових, заходів на строк їх проведення, але не більше ніж на три доби, в порядку, встановленому відповідною сільською, селищною, міською радою.

 

5. При розміщенні МАФ у межах червоних ліній вулиць враховуються вимоги Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 (Зібрання постанов Уряду України, 1995, № 5, ст. 133; Офіційний вісник України, 1999, № 7, ст. 244; 2001, № 52, ст. 2341; 2002, № 16, ст. 865; 2003, № 21, ст. 937; 2004, № 41, ст. 2715; 2007, № 14, ст.22) і Закону України «Про автомобільні дороги».

 

6. За розміщення МАФ плата не стягується. При цьому забороняється вимагати від суб'єктів господарювання сплату будь-яких благодійних внесків та інших платежів.

 

7. Суб'єкт господарювання подає до відповідної сільської, селищної, міської ради заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку, у якій зазначається бажане місце та строк розміщення, призначення і загальний опис МАФ (в тому числі перелік технологічного обладнання).

     У випадках, коли МАФ знаходиться більше трьох років на земельній ділянці, термін дії договіру оренди якої закінчився, та власник зазначеної МАФ добросовісно сплачував орендну плату за землю, до заяви додаються:

     виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

     копія договору оренди земельної ділянки, термін дії якого закінчився;

     довідка з ДПА про відсутність заборгованості з орендної плати за землю за період дії договору оренди;

     паспорт прив'язки МАФ.

     За наявності зазначених документів подальше оформлення розміщення МАФ здійснюється, починаючи з пункту 15 цього Порядку.

 

     У випадках розміщення нової МАФ до заяви додаються:

     виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

     державний акт на право власності на земельну ділянку, право постійного користування землею або договір оренди землі (за наявності).

      Вимагати подання інших документів забороняється.

 

8. Сільська, селищна, міська рада реєструє подану заяву і документи, уповноважує виконавчий орган, або відповідний структурний підрозділ, або посадову особу (далі – уповноважений сільської, селищної, міської ради) підготувати перелік установ, організацій, підприємств, які повинні видати:

      умови щодо розміщення МАФ на зазначеному в заяві місці;

      вимоги щодо прив'язки МАФ до існуючих будинків і споруд, підключення у разі потреби до інженерних мереж;

      технічні умови щодо інженерного забезпечення та забезпечення пожежної безпеки МАФ (у разі потреби).

      До переліку входять територіальні (місцеві) державні органи земельних ресурсів, органи містобудування та архітектури, органи пожежного нагляду, Державтоінспекції, інші органи державного нагляду у випадках, визначених законодавством, власники відповідних елементів інженерної інфраструктури або суб'єкти, що забезпечують їх експлуатацію, тощо.

 

9. Зазначені в пункті 8 установи, організації, підприємства видають суб'єкту господарювання вищезазначені умови та вимоги з дотриманням Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

 

10. Після отримання необхідних умов та вимог суб'єкт господарювання замовляє у підприємства, установи, організації, яка має відповідну ліцензію,:

      для пересувної МАФ – схему прив'язки МАФ (на топографо-геодезичній основі М 1:500);

      для стаціонарної МАФ – паспорт прив’язки МАФ;

      для групи стаціонарних МАФ – схему розміщення групи МАФ (на топографо-геодезичній основі М 1:500), паспорт прив’язки кожної окремої МАФ,

 

11. Паспорт прив’язки включає:

      схему прив'язки МАФ (на топографо-геодезичній основі М 1:500);

      креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно технічних умов;

      текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення МАФ.

 

12. Зазначені в пункті 8 установи, організації, підприємства на протязі п'яти робочіх днів:

     розглядають матеріали, надані суб'єктом господарювання в залежності від категорії МАФ, - схему прив'язки пересувної МАФ, або паспорт прив’язки стаціонарної МАФ, або схему розміщення групи МАФ з паспортами прив’язки кожної окремої МАФ;

     перевіряють їх відповідність виданим умовам та вимогам;

     погоджують надані матеріали або направляють на доопрацювання з визначенням чіткого переліку позицій, що підлягають доопрацюванню.

      Розгляд, перевірка та погодження матеріалів здійснюється з дотриманням Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

        

13. Не допускається безпідставна відмова у погодженні наданих матеріалів, якщо схема прив'язки пересувної МАФ, або паспорт прив’язки стаціонарної МАФ, або схема розміщення групи МАФ з паспортами прив’язки кожної окремої МАФ, розроблені відповідно до виданих суб'єкту господарювання умов і вимог.

      У разі, якщо протягом п'яти робочіх днів суб'єкту господарювання не погоджено матеріали, що відповідають виданим умовам і вимогам, вони вважаються погодженими за принципом мовчазної згоди.

 

14. Суб'єкт господарювання подає погоджені матеріали уповноваженому сільської, селищної, міської ради для прийняття рішення про розміщення МАФ.

 

15. Сільська, селищна, міська рада або її уповноважений виконавчий орган на протязі місяця приймає рішення про розміщення МАФ.

     Не допускається безпідставна відмова у розміщенні МАФ. У разі, якщо протягом місяця рішення про розміщення МАФ не прийнято, вважається, що розміщення МАФ дозволено за принципом мовчазної згоди.

 

16. Після прийняття рішення про розміщення МАФ уповноважений сільської, селищної, міської ради повертає суб'єкту господарювання відповідно схему прив'язки пересувної МАФ, або паспорт прив’язки стаціонарної МАФ, або схему розміщення групи МАФ з паспортами прив’язки кожної окремої МАФ.

 

17. У разі відсутності у суб'єкту господарювання державного акту на право власності на земельну ділянку, право постійного користування землею або договіру оренди землі, сільська, селищна, міська рада в 10-денний термін укладає з ним договір особистого строкового сервітуту в порядку, визначеному законодавством.

 

18. Строк розміщення МАФ не може перевищувати строк дії договору оренди землі або договору особистого строкового сервітуту, при цьому для стаціонарної МАФ не може бути меншим, ніж три роки.

 

19. Договір особистого строкового сервітуту є платним. Розмір плати не може перевищувати розмір орендної плати для даної категорії земель на території відповідного населеного пункту.

 

20. Після розміщення стаціонарної МАФ суб’єкт господарювання подає до уповноваженого сільської, селищної, міської ради заяву-декларацію за формою згідно з додатком 2, у якій зазначає, що він виконав всі умови та вимоги щодо розміщення МАФ.

 

21. На підставі заяви-декларації уповноважений виконавчий сільської, селищної, міської ради   реєструє стаціонарну МАФ.

 

Окремі положення

 

22.    Власники МАФ зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан МАФ, відповідного технологічного обладнання та прилеглої території.

 

23. У разі, коли МАФ перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж, вулиці, дороги, будинків і споруд, МАФ переноситься на певний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.

      У такому випадку уповноважений сільської, селищної, міської ради надсилає не пізніше ніж за два тижні до запланованого перенесення суб'єкту господарювання повідомлення із визначенням нового місця та строку розміщення МАФ на період проведення реконструкції або здійснення ремонту. Таке повідомлення є підставою для перенесення МАФ на період проведення реконструкції або здійснення ремонту.

      Перенесення МАФ на інше місце можливе також у разі внесення змін до норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, зміни у розташуванні будинків, споруд та інженерних мереж, які унеможливлюють розташування МАФ у певному місці. Нове місце розміщення МАФ визначається сільською, селищною, міською радою,  яка прийняла рішення про розміщення МАФ, за погодженням з суб’єктом господарювання.

 

24. Демонтаж МАФ здійснюється виключно за рішенням суду.

 

25. Строк розміщення МАФ може бути продовжено без виготовлення нової схеми прив'язки, паспорту прив'язки або схеми розміщення групи МАФ з паспортами прив’язки кожної окремої МАФ, якщо:

     право власності, право користування земельною ділянкою посвідчене державним актом, або продовжено дію договору оренди землі, договору особистого строкового сервітуту;

     та не відбулися зміни у нормах та правилах, містобудівній документації, місцевих правилах забудови, у державних будівельних нормах, у розташуванні будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання.

 

33. У разі зміни власника МАФ відповідною сільською, селищною, міською радою вносяться зміни до рішення про розміщення МАФ, а уповноваженим сільської, селищної, міської ради – зміни щодо нового власника до схеми прив'язки МАФ, або паспорту прив'язки МАФ, або схеми розміщення групи МАФ та паспорту прив’язки відповідної окремої МАФ. 

 

34. При намірах суб`єкта господарювання змінити призначення МАФ (визначені абз. 2 пункту 2 цього Порядку) сільською, селищною, міською радою приймається нове рішення за процедурою, визначеною цим Порядком.

 

35. Сільською, селищною, міською радою може бути розроблено перспективну схему розміщення МАФ на території населеного пункту та після проведення громадського обговорення і погодження зазначеними в пункті 8 цього Порядку установами, організаціями, підприємствами рекомендувати суб'єктам господарювання для розміщення МАФ за спрощеною процедурою.


 

Додаток 1 до Порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності

 Додаток 2 до Порядку розміщення тимчасових споруд  для здійснення підприємницької діяльності

Додаток 3 до Порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності