Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 N 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статті 9 та статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для нового будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення об'єктів житлового та нежитлового призначення, їх комплексів, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва тощо».

Головним розробником проекту є Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 N 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради»» розміщено в мережі Інтернет за адресою www.kievcity.gov.ua (розділ: «Адміністрація», підрозділ: «Регуляторна діяльність»): www.kievcity.gov.ua

Метою проекту рішення є: затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для нового будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення об'єктів житлового та нежитлового призначення, їх комплексів, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва тощо.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дати опублікування у письмовому або електронному вигляді Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: - 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 32 –тел. 044 234 23 62, або електронною поштою на адресу kga.kmda@gmail.com, контактна особа Горбач О.О.


Проект

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, враховуючи наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», від 22 травня 2013 року №338/9395 «Про утворення центрів надання адміністративних послуг у місті Києві», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, вирішення питань сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва під час здійснення роздрібної торгівлі через дрібнороздрібну торговельну мережу шляхом використання автомагазинів, автокафе (автокав’ярень), авторозвозок, автоцистерн, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті Києві, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Доручити Департаменту містобудування та архітектури виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) провести інвентаризацію об’єктів, розташованих вздовж автомобільних доріг вулиць міста Києва шляхом лазерного сканування міського простору для створення інформаційної 3Д-моделі міста .
 2. Визначити як один з етапів інвентаризації тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – ТС), які розміщені на території міста Києва матеріали ЄТЦО, а саме: аерокосмічні матеріали, просторово орієнтовані дані наземного лазерного сканування.
 3. Для запобігання збільшення кількості ТС розміщених на території міста Києва, заборонити Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладати договори щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою з суб’єктами господарювання у разі відсутності ТС в матеріалах інвентаризації ТС, зазначених в п.3 цього рішення.
 4. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) утворити комісію з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та затвердити її положення.
 5. Доручити Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) демонтувати ТС, у відповідності до етапів проведення демонтажу (додаток 4).
 6. Затвердити типовий договір про сплату пайової участі.
 7. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ради:

від 26 січня 2012 року N 2/7339 «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах»;

від 5 квітня 2012 року N 383/7720 «Про внесення змін до рішень Київради від 26.01.2012 N 2/7339 та від 24.02.2011 N 56/5443»;

від 24 травня 2012 року N 484/7821 «Про внесення змін до рішень Київради від 24.02.2011 N 56/5443 та від 26.01.2012 N 2/7339» ;

від 12 липня 2012 № 674/8011 «Про внесення змін до рішення Київради від 26 січня 2012 № 2/7339».

      8. Внести до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 N 56/5443 "Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради" (Порядок N 56/5443) такі зміни:

8.1. У заголовку рішення після слів «засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі» доповнити словами «, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства».

8.2. У пункті 1 рішення після слів «засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі» доповнити словами «, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства».

       9.Внести до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.02.2011 N 56/5443, такі зміни і доповнення:

9.1. У тексті Порядку після слів «засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі» доповнити словами «, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства».

9.2. У тексті Порядку слова "договір на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою " в усіх відмінках замінити словами  "договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою» у відповідних відмінках.

9.3. У тексті Порядку слова "договори на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою " в усіх відмінках замінити словами  "договори щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою» у відповідних відмінках.

9.4. Після п.1.1 доповнити новим пунктом такого змісту:

9.5. «1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;

майданчик для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства (далі - майданчик) - місце для надання послуг з харчування біля стаціонарного (капітального) закладу ресторанного господарства, який відкритий для обслуговування населення на певний сезон року, розміщений на відкритому повітрі (під тентами, на верандах, у павільйонах легкого типу) або виготовлений з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлений тимчасово, без улаштування фундаменту, не є капітальною спорудою. У залежності від типу конструкцій, які використовуються для влаштування, та періоду функціонування майданчики поділяються на відкриті (літні) майданчики та сезонні майданчики;

засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки);

талон-підтвердження про сплату пайової участі – документ, що підтверджує факт сплати пайової участі, якій виготовляється на бланку, що має елементи захисту та відображає: серію та номер, дату видачі, термін дії, повну назву організаційно-правової форми суб’єкта господарювання та його юридичну адресу, функціональне призначення, місце розміщення, площу, тип об’єкту.»

У зв’язку з цим, пункти 1.2 – 1.5 вважати відповідно пунктами 1.3 – 1.6.

9.6. У пункті 4 слова «використання Пайових коштів» замінити словами «використання пайової участі (внеску)».

9.7. У пункті 4.2.1 слова «Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Управління)» замінити словами «Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент)».

9.8. У пункті 4.2.2 слова «Головним управлінням (за винятком Управління), управлінням» замінити словами «Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (за винятком Департаменту)».

9.9. У підпункті 4.2.2 пункту 4.2 слова «Головним управлінням (за винятком Управління), управлінням» замінити словами «Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), крім зазначених в підпункті 4.2.1».

9.10. У підпункт 4.3.1 пункту 4.3 слова «оформлюють дозвільні документи на встановлення (розміщення)» замінити словами «є власниками».

9.11. Підпункт 4.5.1 пункту 4.5 викласти в такій редакції:

«4.5.1.

«Для укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою суб'єкт господарювання звертається до Департаменту із заявою, до якої додаються такі документи:

- реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація, платіжні реквізити);

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а для фізичних осіб - копія паспорта та ідентифікаційного коду;

- схема місця розташування тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства  із зазначенням контуру та площі тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства  з прив'язкою до місцевості;

- фотофіксація з чотирьох сторін місця розташування тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства  на день подачі заяви на відстані 5-10 м (для тимчасових споруд – додатково фото фасаду з товаром, на відстані 3-4 метрів);

- документ дозвільного характеру на розміщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.

Крім документів, передбачених абзацами другим – шостим цього пункту, суб’єкти господарювання – власники засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (автомагазинів, автокафе (автокав’ярень), авторозвозок, автоцистерн) надають такі документи:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане у встановленому порядку підрозділами ДАІ МВС України, з відмітками про переобладнання транспортного засобу в автомобіль для приготування кави (тільки для власників автокафе (автокав’ярень));

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий уповноваженим підрозділом Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Крім документів, передбачених абзацами другим – шостим цього пункту, суб’єкти господарювання – власники (користувачі) стаціонарних закладів ресторанного господарства, які мають намір розмістити майданчики для харчування біля таких закладів, надають такі документи:

- копії завірених у встановленому порядку документів, що посвідчують право власності або користування приміщенням стаціонарного (капітального) закладу ресторанного господарства, біля якого планується влаштувати майданчик;

- схема благоустрою прилеглої території сезонного майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства (для сезонних майданчиків);

- письмова згода власника (користувача) земельної ділянки у разі розміщення майданчика на земельній ділянці, що знаходиться у власності (користуванні) третіх осіб;

- письмова згода власників (орендарів) сусідніх приміщень, у разі збільшення лінійних розмірів майданчика поза межі фасаду стаціонарного (капітального) закладу ресторанного господарства.

Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпним.

9.12.    Підпункт 4.5.2 пункту 4.5 викласти в такій редакції:

«4.5.2. Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою у паперовому вигляді в відділ (Центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації  або в електронному вигляді через портал Містобудівного кадастру міста Києва за адресою: www.mkk.kga.gov.ua. Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

Усі заяви щодо укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою підлягають обов'язковій реєстрації у відповідному журналі або в системі електронного документообігу Департаменту.».

9.13. Підпункт 4.5.3 пункту 4.5 викласти в такій редакції:

«4.5.3. За наявності всіх документів, передбачених підпунктом 4.5.1 цього Порядку, а для засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства  також за умови відповідності адресному розміщенню засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства або  затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації) Департамент протягом десяти робочих днів:

- перевіряє адресу розміщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства  на відсутність заборон та обмежень;

- перевіряє функціональне призначення (спеціалізацію) тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчику для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.

- передає матеріали до відповідної районної в місті Києві державної адміністрації через портал Містобудівного кадастру міста Києва для отримання в дводенний термін аргументованих пропозицій щодо розміщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності для підготовки в дводенний термін аргументованих пропозицій.

Районна в місті Києві державна адміністрація:

- перевіряє відповідність заявленого місця розміщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності фактичному;

- перевіряє наявність факту повторного встановлення;

- перевіряє наявність скарг від мешканців;

- у дводенний термін надає до Департаменту через портал Містобудівного кадастру міста Києва пропозиції  щодо розміщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

У разі позитивних результатів розгляду документів із суб'єктом господарювання укладається договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.».

9.14. Підпункт 4.5.4 пункту 4.5 викласти в такій редакції:

«4.5.4. Після сплати суб'єктом господарювання 100 % плати за договором щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою та підтвердження Державною казначейською службою України,  Департамент оформлює талон-підтвердження про сплату пайової участі власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства (далі – талон-підтвердження про сплату пайової участі)  у вигляді додатка до договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою та надає його суб’єкту господарювання через відділ (Центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.

Відділ (Центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації передає талон-підтвердження про сплату пайової участі за умови укладеного договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

Талон-підтвердження про сплату пайової участі має бути розміщений на вітрині фронтальної частини тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, лобовому склі засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на вході до закладу ресторанного господарства з забезпеченням зчитування спеціального коду талону-підтвердження про сплату пайової участі.».

9.15. У підпункті 4.5.5 пункту 4.5 після слів «рішенням Київської міської ради» доповнити словами «або відповідною комісією з питань з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, утвореною розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»; слово «Управлінням» замінити словом «Департаментом».

9.16. Доповнити пунктом 4.6 такого змісту:

«4.6. Підставами для розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою до закінчення терміну його дії є:

звернення власника із заявою про розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

припинення суб’єкта господарювання;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;

недотримання суб’єктом господарювання умов договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

рішення суду;

зміна містобудівної ситуації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, зміна у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлює розташування об’єкту у певному місці.

втрата чинності документу, що підтверджує відповідність намірів суб’єкта господарювання Комплексній схемі розміщення ТС в м. Києві (при оформлені паспорту прив’язки тимчасової споруди);

анулювання паспорту прив’язки тимчасової споруди.

9.17. У підпункті 4.7.1 пункту 4.7 слова «або згідно з графіком у випадках, визначених цим Порядком» виключити.

9.18. У підпунктах 4.7.2 та 4.7.3 пункту 4.7 після слів «засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі» доповнити словами «,майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства»

9.19. У підпункті 4.7.2 пункту 4.7 слово «Управлінням» замінити словом «Департаментом».

9.20. У підпункті 4.7.3 пункту 4.7 слово «Головним фінансовим управлінням» замінити словом «Департаментом фінансів».

9.21. У пункті 4.8 слова «Результат сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою» замінити словами «Строк дії договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою».

9.22. Підпункт 4.8.1 пункту 4.8 викласти в такій редакції:

«4.8.1. Договори щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою з власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності укладаються на строк згідно з додатком 1 (окрім договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, які укладаються при оформлені паспорту прив’язки тимчасової споруди).

Строк, на який укладається договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою з власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, яка розміщена в зонах з 1 по 5 етапів є строком, якій дається власнику для приведення розміщення тимчасової споруди у відповідність до державних будівельних норм.»

9.23. Підпункт 4.8.2 пункту 4.8 виключити.

9.24. У підпункті 4.9.1 пункту 4.9 слова «КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"» замінити словом «Департаментом».

9.25. У підпункті 4.10.2 пункту 4.10 та підпункті 4.11.1 пункту 4.11 слово «Управлінням» замінити словом «Департаментом».

9.26. У підпункті 4.10.2 пункту 4.10 слова «може бути відкликаний Ордер на розміщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі» виключити.

9.27. Підпункт 4.10.3 пункту 4.10 виключити.

9.28. У підпункті «б» пункту 5.1 та пункті 6.1 слово та цифру «додаток № 1» в усіх відмінках замінити««додаток № 2» у відповідних відмінниках.

9.29. У підпункті «д» пункту 5.1 та пункті 6.1 слово та цифру «додаток № 2» в усіх відмінках замінити««додаток № 3» у відповідних відмінниках.

9.30. У пункті 5.2 після слів «засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі» доповнити словами «майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, утвореною розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

9.31. Пункт 7.1 вважати пунктом 6.2.

9.32. Розділ 7 «Перехідні положення» виключити.

9.33. Доповнити додатком 1 такого змісту:

Терміни укладання договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою

 

№ ЕТАПУ

ЗОНА ОБМЕЖЕНЬ

ТЕРМІН УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

0

 • від входу-виходу з метро (20 м)
 • від підземного пішохідного переходу (20 м)
 • місця тимчасових заборон, визначені рішенням комісією з питань з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, утвореною розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ДОГОВОРИ НЕ УКЛАДАЮТЬСЯ

1

 • від зупинки міського транспорту (20 м)

НА 3 МІСЯЦІ

2

 • від перехрестя вулиць (20 м)
 • від державних та муніципальних установ (50 м)

НА 6 МІСЯЦІВ

3

 • від шкіл та дитячих садочків (100 м)

НА 9 МІСЯЦІВ

4

 • від об’єктів пам‘ятно-охоронного значення (20 м)

НА 9 МІСЯЦІВ

5

 • від медичних закладів (50 м)

НА 9 МІСЯЦІВ

У зв’язку з чим, додатки № 1 та № 2 вважати відповідно №2 та № 3.

9.34. Додаток № 3 викласти в такій редакції

 Додаток N 3 до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску)
власників тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва


Коефіцієнт функціонального призначення (Кф)

 

Функціональне призначення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі

 

1. продаж друкованих ЗМІ

Продаж друкованих засобів масової інформації (преси) (>70%)

 

2. продаж продуктів та товарів широкого вжитку

(магазини для пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахищених категорій населення, молочні кухні тощо); продаж хлібобулочних виробів, іграшок та товарів для дітей, книг, поліграфічної продукції та канцелярії, інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів; об'єкти сезонної торгівлі; засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі; відкриті майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства; комунальні підприємства

 

3. квіти та інші не-/продовольчі товари

Продаж інших продовольчих товарів, зоологічних товарів, квітів та садово-городнього інвентарю; бари, кафе, кафетерії (без продажу тютюнових виробів, пива, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв); інше функціональне призначення

 

4. заклади швидкого харчування

 

5. громадські вбиральні

 

6. шиномонтаж

 

7. продаж тютюнових та алкогольних виробів

Продаж тютюнових виробів, пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних прикрас; бари, кафе, кафетерії (з продажем тютюнових виробів, пива, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)

 

8. надання населенню побутових послуг

 

9. пункти приймання вторинної сировини

 

10. туристичний інформаційний центр.

 

11. Інше функціональне призначення (необхідно додати)

 

 

Голова                                                                         В. Кличко

*****

 Додаток N 4 до Порядку визначення обсягів пайової
участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності, засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні
об'єктів благоустрою м. Києва

 Етапи демонтажу ТС на території м. Києва

 

№ ЕТАПУ

ЗОНА ОБМЕЖЕНЬ

0

 • ВІД ВХОДУ-ВИХОДУ З МЕТРО (20 м)
 • ВІД ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ (20 м)
 • ЗНАКОВІ МІСЦЯ (КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, ЗОЛОТІ ВОРОТА, КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА ТА МУЗЕЙ ВВВ ТОЩО)

1

 • ВІД ЗУПИНКИ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ (20 м)

2

 • ВІД ПЕРЕХРЕСТЯ ВУЛИЦЬ (20 м)
 • ВІД ДЕРЖАВНИХ ТА МУНІЦИПАЛЬНИХ УСТАНОВ (50 м)

3

 • ВІД ШКІЛ ТА ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ (100 м)

4

 • ВІД ОБ’ЄКТІВ ПАМ‘ЯТНО-ОХОРОННОГО ЗНАЧЕННЯ (20 м)

5

 • ВІД МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ (50 м)

 

*****

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою

________________________________                                         ___ ___________ ____ року

           (найменування населеного пункту)

____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності)

в особі _____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

 

що діє на підставі ___________________________________________________________,

(назва документа, номер і дата видачі)

 

або ___________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності)

що діє на підставі ___________________________________________________________,

                                  (назва документа, номер і дата видачі)

далі – Замовник, з однієї сторони, і

Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

____________________________________________________________________________

                                  (назва документа, номер і дата видачі)

далі — Виконавець, з іншої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

І. Предмет Договору

1.1. Замовник зобов’язується оплатити пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою:

______________________________________________________________________,

(назва об’єкта благоустрою)

на території якого розташована 

______________________________________________________________________,

(найменування тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою, паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, у разі наявності).

власником якої є Замовник, а Виконавець зобов’язується забезпечити належне утримання прилеглої до зазначеної споруди території.

1.2. Сторони  погодилися, що Замовник сплачує пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі _________________________ гривень.

                                                                                      (сума прописом) 

Обсяги пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою визначені згідно з рішенням ______________________________________________________________

(сільської, селищної, міської ради, номер та дата рішення)

 

відповідно до пункту 10 частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.3. Замовник здійснює оплату пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

ІІ. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасної оплати пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

2.2. Виконавець зобов’язується з урахуванням вимог Правил благоустрою, затверджених рішенням  _________________________________________________,

(сільської, селищної, міської ради, номер та дата рішення)

забезпечити на території, прилеглій до

______________________________________________________________________,

(назва тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою, паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності у разі наявності).

у межах, визначених схемою благоустрою території:

санітарне очищення та прибирання з дотриманням вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

утримання вулично-дорожньої мережі з дотриманням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

утримання зелених насаджень з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

виконання відповідних робіт з утримання об’єктів благоустрою згідно з номенклатурою, наведеною у додатку 5 до пункту 1.8 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

2.3. Замовник має право:

1) вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків щодо утримання території об’єкта благоустрою;

2) отримувати від Виконавця інформацію про використання Виконавцем внесених Замовником обсягів пайової участі в утриманні території у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

2.4. Замовник зобов’язується:

1) своєчасно сплачувати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору;

2) надавати Виконавцю можливість безперешкодного виконання своїх зобов’язань щодо належного утримання території об’єкта благоустрою;

3) у разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, сильний снігопад, ожеледиця тощо, сприяти Виконавцю у попередженні та ліквідації їхніх наслідків. 

 ІІІ. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору

За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення у Замовника заборгованості з оплати пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, складають графік погашення заборгованості, який додається до цього Договору та є його невід’ємною частиною.

 IV. Розв'язання спорів

Спори за цим Договором між Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

 V. Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

VI. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до ______________ _______ року.

6.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.3. У випадку, коли за місяць до закінчення дії цього Договору однією зі Сторін не заявлено у письмовій формі про розірвання Договору або необхідність його перегляду, цей Договір вважається продовженим на той самий строк.

 VII. Умови зміни, розірвання, припинення дії Договору

7.1. Зміна умов цього Договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін. У разі якщо не досягнуто такої згоди, спір розв'язується в судовому порядку.

7.2. Дія цього Договору припиняється у разі:

1) невиконання Сторонами умов цього Договору;

2) за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом;

3) за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом;

4)в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5) Відповідно до положень визначених у рішенні Київської міської ради ______________

VIII. Прикінцеві положення 

8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.

8.2. Усі додатки до цього Договору підписуються Сторонами і є його невід’ємною частиною.

8.3. Додатком до договору є Талон-підтвердження про сплату пайової участі має бути розміщений на вітрині фронтальної частини тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, лобовому склі засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на вході до закладу ресторанного господарства з забезпеченням зчитування спеціального коду талону-підтвердження про сплату пайової участі.

Реквізити сторін

 

                   Замовник                                                                                           Виконавець

М. П.                                                                                                         М. П.

______________________