П  р  о  е  к  т

 

П р о т о к о л  № 03/09

засідання комісії по вирішенню спірних питань функціонування тимчасових споруд у м. Києві.

 

м. Київ                                                                       29 вересня 2009 р.

 

                              Присутні:

                                               Дмитрук  Ю. П. – співголова комісії;

                                               Продан  О.П.     – співголова комісії; 

                                               Члени комісії за списком, що додається.

                               Відсутні:

                                                Басс Д.Я.     – співголова комісії

     

                                                 П о р я д о к   д е н н и й:


1.                  Про хід виконання рішення Київської міської ради № 462-1/1518 від 21.05.2009 р. «Про антикризову підтримку підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах у м. Києві». 

2.                  Розгляд заяв щодо уточнення списків наданих до Головного управління містобудування,  архітектури  та  дизайну  міського  середовища м. Києва  районними  у м. Києві державними адміністраціями, щодо наявності розташованих тимчасових споруд та малих архітектурних форм у районах.

3.                  Про мораторій на демонтаж для МАФ (ТС), що увійшли у списки наданї до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища м. Києва районами, комісією по вирішенню спірних питань та КП «Київпастранс» на отримання дозволу на розміщення ТС.

4.                  Різне.

 

 Вступне слово: Дмитрук Ю.П.

 

 1.      По першому питанню виступили:

 

Продан О.П. проінформувала про хід виконання рішення Київської міської ради    № 462-1/1518 від 21.05.2009 р. «Про антикризову підтримку підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах у       м. Києві». Вона доповіла про те, що списки, надані до Головного управління містобудування,  архітектури  та  дизайну  міського  середовища м. Києва  районними  у м. Києві державними адміністраціями, щодо наявності розташованих тимчасових споруд та малих архітектурних форм у районах, а також КП «Київпастранс» списків зупинкових комплексів  для видачі тимчасового дозволу на розміщення ТС, отримані  відповідальними особами призначеними на попередньому засіданні комісії та оприлюднені на сайті Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (www.radakmu.org.ua) 25 вересня 2009 року. Також Вона звернула увагу на те, що на вимогу п.5.3 рішення Київської міської ради № 462-1/1518 від 21.05.2009 р. «Про антикризову підтримку підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах у м. Києві» списки існуючих МАФ надані районами, та затверджені комісією повинні бути оприлюднені на офіційному сайті КМДА;

Красовський О.О., який повідомив про те, що не всі списки надані РДА до Головного  управління  містобудування,  архітектури  та  дизайну  міського  середовища м. Києва  своєчасно,  та  запропонував  продовжити строк  подання  заяв на отримання дозволу на розміщення ТС  в  КМДА до 01 листопада 2009 року;

Яковицький В.В., який запропонував проінформувати на наступній сесії  Київську міську раду про хід виконання рішення Київської міської ради    № 462-1/1518 від 21.05.2009 р. «Про антикризову підтримку підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах у       м. Києві».

 

Вирішили:

 

1)  надати в КМДА в електронному вигляді списки існуючих МАФ надані районними Державними адміністраціями та затверджені комісією для їх оприлюдненя на офіційному сайті виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на виконання п.5.3 рішення Київської міської ради № 462-1/1518 від 21.05.2009 р. «Про антикризову підтримку підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах у м. Києві» (відповідальна Продан О.П.);

2)    продовжити строк  подання  заяв на отримання дозволу на розміщення ТС  в  КМДА до 01 листопада 2009 року;

3)   проінформувати на наступній сесії  Київську міську раду про хід виконання рішення Київської  міської  ради    № 462-1/1518 від 21.05.2009 р. «Про антикризову підтримку підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність     у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах у       м. Києві» (відповідальний Дмитрук Ю.П.).

 

Результати голосування: «ЗА» - одноголосно; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

2. По другому питанню виступили:

 

Черевко Г.М, який повідомив про те, що списки надані РДА до Головного  управління  містобудування,  архітектури  та  дизайну  міського  середовища м. Києва  частково опрацьовані підприємцями. Згідно з ними подаються заяви на отримання дозволу на розміщення ТС. Разом з тим не всі раніш існуючі МАФ, що були законно встановлені,  увійшли до них. Від підприємців на співголів та секретаря Комісії надійшли заяви про уточнення списків наданих РДА;

Продан О.П., яка запропонувала заяви про уточнення районних списків розглядати на комісії окремо за кожною заявою.

 

Вирішили:

 

Усі заяви щодо уточнення районних списків МАФ подаються на співголів або секретаря комісії. До заяв повинні бути наданні копії наступних документів (за наявності):

·        Рішення районної ради;

·        договір оренди земельної ділянки;

·        паспорт на МАФ;

·        висновок Головного  управління  містобудування,   архітектури  та  дизайну     міського  середовища м. Києва зі схемою розміщення,

 або інші документи за наявності. Документи готуються та виносяться  на комісію секретарем та розглядаються на наступному засіданні комісії окремо за кожною заявою. Термін  прийняття  звернень  про  включення до списків власників МАФ продовжити до 01 листопада 2009 року.

 

 Результати голосування: «ЗА» - ___; «ПРОТИ» - ___; «УТРИМАЛИСЬ» - ___.

 

3. По третьому питанню виступив:

 

Корнієвський С.В., який запропонував звернути увагу Київської міської ради та КМДА на виконання п.10 рішення Київської міської ради № 462-1/1518 від 21.05.2009 р. «Про антикризову підтримку підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах у м. Києві», а саме дотримання структурними підрозділами КМДА мораторію на демонтаж МАФ (ТС), що увійшли у списки надані до Головного  управління  містобудування,  архітектури  та  дизайну  міського  середовища м. Києва Районними Державними Адміністраціями, комісією по вирішенню спірних питань та КП «Київпастранс» на отримання дозволу на розміщення ТС на термін 3 (три) місяці з дня їх оприлюднення на офіційному сайті КМДА.

 

Вирішили:

звернути увагу Київської міської ради та КМДА на виконання п.10 рішення Київської міської ради № 462-1/1518 від 21.05.2009 р. «Про антикризову підтримку підприємців, що здійснюють підприємницьку  діяльність  у  тимчасових  спорудах  та  малих  архітектурних  формах  у м. Києві», а саме дотримання структурними підрозділами КМДА мораторію на демонтаж МАФ (ТС) на термін трьох місяців після оприлюднення списків, стосовно МАФ (ТС), що увійшли до них.

 

Результати голосування: «ЗА» - ___; «ПРОТИ» - ___; «УТРИМАЛИСЬ» - ___.

 

4. По четвертому питанню виступили:

 

Продан О.П., яка запропонувала складати списки тих підприємців, які більш ніж 30 днів тому подали заявки на отримання дозволу на розміщення ТС та не отримали відповіді (з копіями наданих документів);

Заболєв С.О., який підняв питання стосовно необхідності отримання ордеру на порушення благоустрою при отриманні дозволу на розміщення ТС для існуючих МАФ які законно були встановлені раніше, адже вони вже встановлені, а ордер повинен отримуватись при встановленні;

Дмитрук Ю.П., який повідомив про те, що КМДА призначен замовник комплексної схеми розміщення МАФ (ТС) - КП «Київське Інвестиційне Агентство»;

Продан О.П., яка запропонувала наступне засідання комісії провести 13 жовтня 2009 р. о 17.00 годині.

 

Вирішили:

 

1)                 доручити секретарю комісії скласти списки тих підприємців, які більш ніж 30 днів тому подали до Головного управління містобудування,  архітектури  та  дизайну  міського  середовища м. Києва заявки на отримання дозволу на розміщення ТС та не отримали відповіді (з копіями наданих документів) при надходженні йому відповідних звернень від них;

2)                 доручити Заболєву С.О. опрацювати питання стосовно необхідності отримання ордеру на порушення благоустрою при отриманні дозволу на розміщення ТС для МАФ які були законно встановлені раніше, зокрема через 3 (три) і більше років після їх встановлення, та доповісти по цьому питанню на наступному засіданні комісії;

3)                 доручити Дмитрук Ю.П. вивчити питання стосовно розробки комплексної схеми розміщення МАФ (ТС) , призначення її замовника та доповісти по цьому питанню на наступному засіданні комісії;

4)                 наступне засідання комісії провести 13 жовтня 2009 р. о 17.00;

5)                 для  забезпечення  приміщенням до 06 жовтня 2009 р. подати заявку в КМДА на проведення комісії на 17.00 годину 13 жовтня 2009 р (відповідальний Дмитрук Ю.П.).

 

Результати голосування: «ЗА» - ___; «ПРОТИ» - ___; «УТРИМАЛИСЬ» - ___.

 

Співголова комісії                                             Ю. П. Дмитрук

 

Співголова комісії                                             О. П. Продан

 

Секретар комісії                                                 Г. М. Черевко