Розпорядження № 585 від 16 червня 2015 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.06.2015 р. N 585

м. Київ

Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про благоустрій населених пунктів", статті 28 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N 1330/20068, рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року N 70/8354 "Про затвердження Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013 - 2015 роки", на виконання пункту 1 рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року N 97/9154 "Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві", з метою вирішення питань розміщення та функціонування тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Комплексну схему розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві, що додається.

2. Взяти до відома, що структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи та організації, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, задіяні у процесі впорядкування розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві, здійснюють обмін даними в інтероперабельному режимі через веб-портал Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві, який є складовою інформаційно-технологічної інфраструктури Міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності міста Києва "Містобудівний кадастр Києва".

3. Встановити, що зміни до Комплексної схеми у частині зміни місць розміщення та функціонального призначення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві вносяться не частіше, як один раз на рік.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Рябікіна П. Б.

 

Голова

В. Кличко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16 червня 2015 року N 585


Комплексна схема розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві

I. Загальна частина
Комплексна схема розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві - це текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою (текстові та графічні матеріали у паперовому вигляді), у тому числі у вигляді набору геопросторових даних.

Точність визначення зон, що обмежують розташування тимчасових споруд та місць розміщення тимчасових споруд відповідає точності М 1:2000.

У Комплексній схемі використовується місцева система координат м. Києва (на основі УСК-2000).

Базовий масштаб Комплексної схеми - 1:2000.

В складі Комплексної схеми використовуються класифікатори, кодифікатори, визначається перелік типів об'єктів, шарів, наборів атрибутивної інформації предметної області розробки.

Підстава розробки Комплексної схеми розміщення ТС

Комплексна схема розміщення ТС розроблена відповідно до:

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року N 244 "Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N 1330/20068;

рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року N 97/9154 "Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві";

рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року N 62/62 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року N 56/5443 "Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради" та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради";

рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року N 746/746 "Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві".

Замовник робіт щодо розробки Комплексної схеми:

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Розробка Комплексної схеми здійснювалась відповідно до вимог:

Законів України:

"Про регулювання містобудівної діяльності";

"Про благоустрій населених пунктів";

"Про охорону культурної спадщини";

"Про Національну програму інформатизації";

"Про Державний земельний кадастр";

"Про природно-заповідний фонд України";

"Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність".

Постанов Кабінету Міністрів України:

від 25 травня 2011 року N 559 "Про містобудівний кадастр";

від 30 березня 1994 року N 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони";

від 04 березня 1997 року N 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж";

від 03 січня 2013 року N 13 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг";

від 25 травня 2011 року N 556 "Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами";

під 16 травня 2007 року N 733 "Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок";

від 20 червня 2007 року N 848 "Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів";

від 08 квітня 1996 року N 413 "Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру";

від 23 травня 2001 року N 562 "Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів";

від 26 липня 2001 року N 872 "Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів";

від 28 грудня 2001 року N 1781 "Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів".

Наказів центральних органів виконавчої влади:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року N 244 "Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року та N 1330/20068;

наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 17 січня 2005 року N 30 "Про затвердження Правил пожежної безпеки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2005 року за N 111/10391;

наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18 травня 2009 року N 339 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для культових споруд", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 червня 2009 року за N 506/16522.

державних будівельних норм:

ДБН 360-92* "Планування та забудова міських та сільських поселень";

ДБН В.2.2-23:2009 "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі";

ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання";

ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі";

ДБН В2.3-7-2010 "Споруди транспорту. Метрополітени";

ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів";

ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я";

ДБН В.2.2-3-97 "Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів";

ДБН Б.1.1-13:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях";

ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту";

ДБН Б.2.2-3:2012 "Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту";

ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території";

ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 "Настанова про склад та зміст плану зонування території (Зонінг)";

ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 "Умовні позначення графічних документів містобудівної документації".

міжнародних стандартів:

ISO 19115-2003 Географічна інформація. Метадані;

Стандарти серії ISO/TS 19100, розроблені Міжнародним Технічним комітетом ISO/TC 211 "GeographiciNformatioN/Geomatics" (http://www.isotc211.org);

Стандарти, розроблені Консорціумом OGC (http://www.opeNgeospatial.org/);

Рекомендації Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ("10 ключових принципів побудови інформаційної системи містобудівного кадастру").

Терміни

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;

архітектурний тип ТС (далі - архітип) - зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються. При розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення ТС застосовуються типові ТС;

замовник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив'язки ТС;

місця розташування ТС - визначене місце розміщення ТС у Комплексній схемі, яке має унікальний ідентифікаційний номер та набір атрибутів, відповідає вимогам будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимогам щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою;

паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схема благоустрою прилеглої території;

схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

стаціонарна ТС - споруда, яка може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м;

типові ТС - види ТС, виконані за проектами повторного використання;

туристичний інформаційний центр (ТІЦ) - це місце для надання інформації про туристично-рекреаційні можливості м. Києва.

Дані про адміністративний поділ та населення міста Києва

(станом на 01.02.2015 р.)

Район

Площа району
(га)

Кількість населення
(чол.)

Щільність населення
(чол. / кв. км)

Голосіївський

15635

244281

1562

Дарницький

13363

329642

2467

Деснянський

14800

367192

2481

Дніпровський

6900

353127

5118

Оболонський

11020

319700

2901

Печерський

1955

149320

7638

Подільський

3400

196396

5776

Святошинський

11000

340378

3094

Солом'янський

4050

360731

8907

Шевченківський

2700

227943

8442


Кількість місць розміщення ТС у Комплексній схемі розміщення ТС

При визначені кількості місць розміщення ТС у Комплексній схемі розміщення ТС було взято за основу принцип збереження пропорцій кількості ТС в кожному районі до загальної кількості ТС у м. Києві.

Облік кількості місць розміщення ТС у Комплексній схемі розміщення ТС ведеться в базі геопросторових даних Містобудівного кадастру м. Києва.

Перелік обмежень при визначенні місць розміщення ТС у Комплексній схемі розміщення ТС

Об'єкт

Мінімальна відстань

від проїзної частини вулиць

не менше ніж 5 метрів

від входу-виходу з підземного пішохідного переходу

не менше ніж 20 метрів

від входу-виходу з станцій Київського метрополітену

не менше ніж 20 метрів

від перехрестя вулиць

не менше ніж 20 метрів

від зупинки міського транспорту

не менше ніж 20 метрів (в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знака)

від капітальних споруд

не менше ніж 10 метрів

від об'єктів пам'ятно-охоронного значення*

не менше ніж 10 метрів

від дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

у разі продажу тютюнових та алкогольних виробів - не ближче ніж 200 метрів

від державних та муніципальних установ*

не ближче ніж 50 метрів


____________
* - не розповсюджуються на визначення місць розміщення ТС з функціональним призначенням "продаж ЗМІ", "громадські вбиральні" та "надання населенню побутових послуг".

Визначення місць розміщення ТС у Комплексній схемі розміщення ТС

При визначенні місць розміщення ТС у Комплексній схемі розміщення ТС за основу були взяті пропозиції районних в місті Києві державних адміністрацій та підприємців щодо місць розташування ТС, які були опрацьовані розробниками з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

Функціональне призначення ТС у Комплексній схемі розміщення ТС

Кожне місце розміщення ТС у Комплексній схемі розміщення ТС має визначене функціональне призначення, якому повинно відповідати функціональне призначення ТС, яка буде розміщена на цьому місці.

Види функціонального призначення ТС у Комплексній схемі розміщення ТС:

1. Продаж продукції друкованих ЗМІ.

Продаж друкованих засобів масової інформації (преси) (>70 % площі вітрини).

2. Продаж продуктів та товарів широкого вжитку.

Продовольчих та непродовольчих товарів; іграшок та товарів для дітей, книг, зоологічних товарів, квітів та садово-городнього інвентарю; поліграфічної продукції та канцелярії, інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів; бари, кафе, кафетерії (без продажу тютюнових виробів, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв).

3. Реалізація питної води.

4. Заклади швидкого харчування.

5. Громадські вбиральні.

6. Шиномонтаж.

7. Продаж тютюнових та алкогольних виробів.

Продаж тютюнових виробів, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних прикрас; бари, кафе, кафетерії (з продажем тютюнових виробів, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв).

8. Продаж пива.

9. Надання населенню побутових послуг (крім перукарських).

10. Пункти приймання вторинної сировини.

11. Туристичні інформаційні центри (продаж виключно товарів туристичного напрямку).

12. Продаж хлібобулочних та молочних виробів.

13. Інше функціональне використання.

Зміна цільового призначення ТС можлива за умови погодження з Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внесення відповідних змін до Комплексної схеми та переоформлення паспорту прив'язки ТС і договору щодо пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою міста.

Архітектурні типи

Архітектурні типи ТС - зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються.

Інформація про продукцію або послуги, які реалізуються та надаються (функціональне призначення), подана у вигляді кольорової смуги у верхній частині конструкції ТС.

Відповідність кольору смуги у верхній частині ТС виду функціонального призначення ТС:

Функціональне призначення

Колір

Код кольору
(у стандарті кодування кольорів RAL*)

продаж друкованих ЗМІ

Червоний

RAL 3020

продаж продуктів та товарів широкого вжитку

Зелений

RAL 6018

реалізація питної води

Блакитний

RAL 5012

заклади швидкого харчування

Коричневий

RAL 8004

громадські вбиральні

Жовтий

RAL 1021

шиномонтаж

Фіолетовий

RAL 5022

продаж тютюнових та алкогольних виробів

Синій

RAL 5017

надання населенню побутових послуг

Рожевий

RAL 4003

пункти приймання вторинної сировини

Білий

RAL 9016

продаж хлібобулочних та молочних виробів

Помаранчевий

RAL 2008

туристично-інформаційні центри

Чорний

RAL 9005

інше функціональне використання

Сірий

RAL 7040


____________
* - стандарт кодування кольорів RAL - найбільш вживаний у світі стандарт кодування кольорів, розроблений Німецьким інститутом гарантії якості та сертифікації у 1927 році.

Біля кожної ТС для здійснення підприємницької діяльності встановлюється не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів місткістю не менш ніж 10 куб. дм, а також забезпечується прибирання прилеглої території на відстані не менше 10 м.

Основний колір конструкції тимчасової споруди - RAL 7043.

До ТС, встановлених біля визначних та знакових місць, як виключення можуть застосовуватися інші архітектурні типи конструкцій, якщо вони являють собою високоестетичні архітектурні рішення, погоджені з Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Додаткове обладнання

Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого дозволу. При цьому загальна площа, то займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися поряд з ТС.

Таке обладнання повинне мати зовнішній вигляд, який відповідає архітипу ТС.

Перелік архітипів ТС, що додаються:

Архітип 1, Архітип 2, Архітип 3, Архітип 4, Архітип 5, Архітип 6, Архітип 7, Продаж ЗМІ (архітип 8), "Виноградна лоза" (архітипи 9 та 10), ТІЦ (архітипи 11 та 12), Шиномонтаж (архітипи 13, 14, 15), Громадські вбиральні (архітипи 16, 17, 18).

Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

II. Зонування розміщення ТС в місті Києві

Зонування розміщення ТС в місті Києві (далі - форматні зони) - зонування території міста Києва, яке передбачає визначення архітипів та площі ТС для кожної зони.

Основними завданнями зонування розміщення ТС в місті Києві є:

- врахування типології елементів міського середовища, архітектурних, функціонально-планувальних та історико-культурних чинників;

- зменшення площі ТС у напрямку від околиць до центральної частини міста.

Зонування розміщення ТС в місті Києві складається з графічної частини.

Зонування розміщення ТС містить перелік зон розміщення ТС в м. Києві, поділ ТС відповідно до площі та архітипів, перелік об'єктів, вулиць, проспектів, площ, бульварів тощо (вулично-шляхову мережу), що визначають межі зон розміщення ТС.

Розміщення ТС на територіях, які належать до парків, відбувається відповідно до розробленої схеми розміщення ТС такого парку, є складовою КС ТС.

III. Використання архітипів

У залежності від зони розміщення ТС дозволяється використання наступних архітипів:

Зона розміщення ТС

Максимальна  площа ТС

Архітипи, які можуть використовуватися

Форматна зона 0 (нульова)

0

Розміщення ТС заборонено, окрім громадських вбиралень та туристичних інформаційних центрів (ТІЦ)

Форматна зона 1

до 10 кв. м

N 1, N 2, "шиномонтаж", "громадські вбиральні", "виноградна лоза", "продаж ЗМІ"

Форматна зона 2

до 20 кв. м

N 1, N 2, N 3, N 4 "шиномонтаж", "громадські вбиральні", "виноградна лоза", "продаж ЗМІ"

Форматна зона 3

до 30 кв. м

N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, "шиномонтаж", "громадські вбиральні", "виноградна лоза", "продаж ЗМІ".


IV. Ідентифікація місця розміщення у Комплексній схемі

Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

Кожне місце розміщення у Комплексній схемі має свій унікальний ідентифікаційний номер.

Формат унікального ідентифікаційного номеру: XX.YYYYY.0001, де XX - скорочене позначення району міста Києва, відповідно до таблиці:

Район міста Києва

Скорочене позначення району міста Києва

Голосіївський

ГЛ

Дарницький

ДА

Деснянський

ДС

Дніпровський

ДН

Оболонський

ОБ

Печерський

ПЧ

Подільський

ПД

Святошинський

СВ

Солом'янський

СЛ

Шевченківський

ШЧ


YYYYY - номер вулиці відповідно до бази даних та електронного довідника реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів.

0001 - порядковий номер місця розміщення ТС в районі.

V. Інші атрибути місця розміщення ТС

Місце розташування - прив'язка до найближчого об'єкта, якому присвоєна поштова адреса, в форматі: район, вулиця (проспект, бульвар тощо), N об'єкта (у разі відсутності об'єкта, якому присвоєна поштова адреса, вказано інші орієнтири (перетин з іншого вулицею, номер опори освітлення, інше);

архітипи - перелік допустимих архітипів для місця розміщення ТС;

функціональне призначення;

економіко-планувальна зона;

форматна зона;

максимальна площа;

інші умови розміщення ТС на зазначеному місці.

VI. База геопросторових даних Комплексної схеми розміщення ТС

Комплексна схема створена у паперовому та електронному вигляді (база геопросторових даних, створена у форматі MS SQL внутрішньої бази даних ArcGis (версії не нижче 10.0).

Комплексна схема підлягає реєстрації в міській інформаційно-аналітичній системі забезпечення містобудівної діяльності "Містобудівний кадастр міста Києва", що дає змогу вести облік ТС на рівні з іншими об'єктами містобудівного кадастру та здійснювати оперативний моніторинг стану реалізації Комплексної схеми.

Для підтримання Комплексної схеми в актуальному стані та підвищення точності Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) під час оформлення паспорта прив'язки уточняти в базі геопросторових даних місця розміщення ТС на чинний топографо-геодезичній основі М 1:500, яка стає невід'ємною частиною Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у м. Києві.

VII. Розміщення ТС - об'єктів інвестування за результатами проведених виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) інвестиційних конкурсів

Визначення місць розміщення ТС, які є об'єктами інвестування за результатами проведених виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) інвестиційних конкурсів у Комплексній схемі здійснюється підчас оформлення паспортів прив'язки ТС в базі геопросторових даних Містобудівного кадастру м. Києва на чинний топографо-геодезичній основі М 1:500, яка стає невід'ємною частиною Комплексної схеми.

VIII. X. Розміщення ТС на земельних ділянках, які не належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва або комунальної власності, передані в оренду

Розміщення ТС на земельних ділянках, які не належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва або комунальної власності, передані в оренду, здійснюється на підставі належним чином оформленого паспорту прив'язки ТС, дані якого реєструються в базі геопросторових даних Містобудівного кадастру м. Києва, які стають невід'ємною частиною Комплексної схеми.

Розміщення ТС в зонах спільного комплексного проектування здійснюється шляхом оформлення паспорта прив'язки ТС, розмішених на території зон спільного комплексного проектування, оформлюються у порядку, визначеному рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2014 року N 746/746, після затвердження схеми благоустрою усієї території зони спільного комплексного проектування та схеми розміщення ТС в її межах.

IX. Внесення змін до Комплексної схеми розміщення ТС

Зміни до Комплексної схеми вносяться шляхом прийняття відповідних розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у порядку, визначеному Регламентом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

До Комплексної схеми розміщення ТС допускається внесення таких змін:

1. визначення нових місць розміщення тимчасових споруд на території міста Києва;

2. перенесення місць розміщення тимчасових споруд на нові місця;

3. внесення змін та доповнень до архітипів;

4. зміни функціонального призначення тимчасових споруд;

5. запровадження нових та корегування існуючих зон обмежень на розміщення тимчасових споруд.

Зміни до Комплексної схеми в частині визначення нових місць розміщення тимчасових споруд на території міста Києва, перенесення місць розміщення тимчасових споруд на нові місця, внесення змін та доповнень до архітипів, запровадження нових та корегування існуючих зон обмежень на розміщення тимчасових споруд можуть вноситися не частіше ніж один раз на рік.

Для внесення таких змін фізичні та юридичні особи подають у термін до 15 травня кожного року до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідні заяви.

До заяви додаються:

1. у разі визначення нових місць розміщення тимчасових споруд на території міста Києва:

- схема розміщення тимчасової споруди виконана на єдиній цифровій топо-геооснові міста Києва;

- бажане функціональне призначення тимчасової споруди;

2. перенесення місць розміщення тимчасових споруд на нові місця:

- схему перенесення тимчасової споруди (із зазначенням існуючого та нового місць розміщення тимчасових споруд) виконана на єдиній цифровій топо-геооснові міста Києва - у разі перенесення місць розміщення тимчасових споруд на нові місця;

- бажане функціональне призначення тимчасової споруди;

3. внесення змін та доповнень до архітипів:

- ескіз з конструктивним рішенням (конструктивне рішення, завірене підписами і печаткою розробника, яке містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, інші технічні характеристики та дотримання встановлених вимог ДСТУ, ДБН, ЄСКД та інших нормативних документів (формат А4), разом з завіреною належним чином копією сертифікату, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) на право будівельного проектування та конструювання);

- обґрунтування щодо запровадження нових архітипів чи змін до існуючих;

4. запровадження нових та корегування існуючих зон обмежень на розміщення тимчасових споруд:

- обґрунтування щодо необхідності запровадження нових або внесення змін до існуючих зон обмежень;

- схема запровадження нових зон обмежень, виконана на єдиній цифровій топо-геооснові міста Києва, чи пропозиції до меж зон обмежень.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються суб'єктом господарювання (безпосередньо керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою у паперовому та електронному вигляді до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Суб'єкт господарювання несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 30 календарних днів узагальнюються отримані пропозиції та проводяться їх громадські обговорення.

За результатами проведених обговорень Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 30 календарних днів готується та оприлюднюється на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації для отримання відповідних зауважень та пропозицій проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про внесення змін до Комплексної схеми.

Протягом 60 календарних днів Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) узагальнюються пропозиції та зауваження, отримані до проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про внесення змін до Комплексної схеми, та проводяться громадські обговорення проекту відповідного розпорядження.

За результатами проведення громадських обговорень проект розпорядження подається на затвердження у відповідності до вимог Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Якщо протягом строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди виникла потреба у зміні функціонального призначення тимчасової споруди, її власник звертається до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з відповідною заявою.

До заяви додаються:

- оригінал паспорта прив'язки тимчасової споруди;

- оригінал договору пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста;

- оригінал інформаційного талону;

- обґрунтування щодо необхідності зміни функціонального призначення тимчасової споруди;

- погодження зміни функціонального призначення, отримане у відповідної районної в місті Києві державної адміністрації за місцем розміщення тимчасової споруди.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються суб'єктом господарювання (безпосередньо керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою у паперовому та електронному вигляді до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Суб'єкт господарювання несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 30 календарних днів розглядає подані документи та перевіряє їх комплектність та відсутність заборон на запропоноване функціональне призначення тимчасової споруди на відповідній території.

У разі комплектності поданих документів та відсутності заборон Департамент містобудування та архітектури (виконавчого органу Київської міської ради) протягом 10 робочих днів вносить відповідні зміни до паспорта прив'язки тимчасової споруди, переоформлює договір щодо пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою та відповідний інформаційний талон і передає заявнику через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації за місцем розташування тимчасової споруди.

У разі некомплектності поданих документів, або заборони на застосування бажаного функціонального призначення на території, де розташована тимчасова споруда, заявнику через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації за місцем розташування тимчасової споруди надається вмотивована відмова.

X. Комплексна схема розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Го